Beth yw gobaith y llawr plastig PVC sydd newydd godi?

Mae llawr plastig PVC oherwydd ei ddefnydd o ddeunyddiau yn PVC adnewyddadwy sy'n gyfeillgar i'r amgylchedd, yn unol â thuedd amgylcheddol heddiw, gellir dweud ei fod yn ddiwydiant codiad haul. Wrth edrych ymlaen at y dyfodol, bydd gan loriau plastig PVC le datblygu ehangach. Bydd llawr plastig PVC hefyd yn bobl fach a mân yn defnyddio llawr swyddogaethol i lawr cyffredinol, yr awdur canlynol yn fyr i siarad am ddiwydiant llawr plastig PVC yn nyfodol tueddiad datblygu marchnad Tsieina

01 cyflymwyd cyflymder y datblygiad

Mae costau llafur a deunydd crai is Tsieina wedi gosod sylfaen gadarn i fentrau domestig gynhyrchu lloriau plastig PVC. Mae'r farchnad eang a thwf cyflym yn y galw yn denu mwy a mwy o fentrau i fynd i mewn i'r diwydiant lloriau plastig PVC. Disgwylir yn yr ychydig flynyddoedd nesaf, y bydd cyfradd twf cynhyrchu a gwerthu lloriau plastig PVC yn uwch na chyfradd unrhyw ddeunyddiau eraill, ac yn dod yn un o'r economïau nodweddiadol sy'n tyfu gyflymaf.

02 ystod ehangach o geisiadau

Yn ychwanegol at y lleoedd cyhoeddus, mae llawr plastig PVC yn naturiol ysgafn, gwrth-fflam, gwrth-leithder, gwrth-sgid a nodweddion eraill, gan ei wneud y deunyddiau addurnol mwyaf poblogaidd yn y dyfodol. Yn ogystal â chael ei ddefnyddio'n helaeth mewn mannau cyhoeddus, bydd hefyd yn mynd i mewn i'r farchnad addurno cartrefi mewn ardal fawr, a bydd cwmpas ei gais yn cael ei ehangu ymhellach.

03 mwy o ddiogelu'r amgylchedd ac iechyd

Gyda optimeiddio a gwella technoleg a thechnoleg brosesu yn barhaus, bydd llawr plastig PVC yn dod yn fwy diogelu'r amgylchedd ac iechyd, bydd diogelwch yn cael ei wella a'i wella, bydd effeithlonrwydd defnyddio adnoddau yn uwch, a llawr plastig PVC fydd yr ailgylchu mwyaf poblogaidd o ansawdd uchel. deunyddiau addurnol.

Mae gofynion technoleg gosod 04 yn uwch ac yn uwch

Bydd y gofynion diderfyn ar gyfer diogelwch deunyddiau addurnol a mynd ar drywydd effaith addurniadol yn newid proses osod syml llawr plastig PVC presennol yn fawr. Er mwyn dangos effaith addurniadol liwgar llawr plastig PVC yn well, bydd lefel dechnegol y cwmni gosod a phersonél gosod yn uwch ac yn uwch, a fydd yn hyrwyddo technoleg adeiladu llawr plastig PVC yn fwy aeddfed a'r diwydiant yn fwy safonol.

05 mae rhaniad llafur diwydiannol yn fwy a mwy amlwg

Yn debyg i'r broses ddatblygu o loriau plastig PVC domestig yn ystod y blynyddoedd diwethaf, mae gan frandiau a fewnforiwyd system werthu a gosod gymharol safonol a systematig, ac mae eu rhaniad llafur priodol yn glir iawn. Mae'r cyflenwyr deunydd crai yn gyfarwydd iawn â'r deunydd a'r perfformiad, felly nhw yw'r trefnwyr adeiladu gorau, ac maen nhw wedi dod yn un o nodweddion mwyaf arwyddocaol diwydiant lloriau plastig PVC domestig. Yn yr ychydig flynyddoedd nesaf, bydd y mentrau cynhyrchu llawr plastig PVC domestig yr un peth. Byddant nid yn unig yn cyflenwi llawr plastig PVC, ond hefyd yn gefnogwr adeiladu gorau llawr plastig PVC.

Cryfhau crynodiad diwydiannol 06

Er nad yw lloriau plastig PVC wedi'u datblygu ers amser maith yn Tsieina, mae ei nodweddion rhanbarthol yn amlwg iawn ac mae'r diwydiant yn gymharol ddwys. Ffurfiwyd sawl canolfan ddiwydiannol yn Hebei, Beijing, Jiangsu, Shanghai a Guangzhou. Gydag ehangu parhaus graddfa gynhyrchu mentrau brand domestig, bydd y crynodiad diwydiannol yn cael ei gryfhau ymhellach, a bydd y monopoli yn fwy a mwy cryf, ac yn hyrwyddo'r cydweithredu a'r integreiddio rhwng diwydiannau.


Amser post: Hydref-27-2020